Doet u mee met ‘deprescribing’ van bloeddrukverlagers?

Voor dit niet-WMO plichtige onderzoek zijn we op zoek naar huisartspraktijken die geïnteresseerd zijn in deelname aan het DEBATE-onderzoek.

Dit onderzoek is opgezet door het Erasmus MC in samenwerking met het Nivel.

Achtergrondinformatie

Een significant deel van de geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames wordt veroorzaakt door intensieve behandeling met antihypertensiva. Vooral bij kwetsbare ouderen (75 jaar en ouder met een verminderde conditie) is het de vraag of een verminderd risico op hart- en vaatziekten opweegt tegen de risico’s op bijwerkingen van deze geneesmiddelen. Daarom startte het Erasmus MC in samenwerking met het Nivel het DEBATE onderzoek. In dit onderzoek worden hoog-risico patiënten geïdentificeerd met behulp van een klinische beslisregel in NHGDoc. Vervolgens kan de huisarts in overleg met de patiënt starten met een afbouwprotocol, vanzelfsprekend onder goede bewaking en met waar nodig hervatting van de bloeddrukverlager(s).

Het doel

Oudere patiënten die bijwerkingen ondervinden van antihypertensiva, selecteren en één of meerdere antihypertensiva afbouwen om zo het aantal bijwerkingen te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Hoe werkt het?

Patiënten van 75 jaar en ouder die mogelijk bijwerkingen ervaren door het gebruik van meerdere bloeddrukverlagers worden geselecteerd in uw HIS met behulp van NHGDoc. Als huisarts beoordeelt u vervolgens of deze patiënten inderdaad in aanmerking komen voor het afbouwen van antihypertensiva. Hierna gaat u in goed overleg met deze patiënten één of meerdere antihypertensiva afbouwen via een afbouwprotocol.

De patiënten komen dan volgens een vastgesteld schema een aantal malen extra voor controle, om te beoordelen of het afbouwen veilig gebeurt. Zowel vóór het starten als één jaar na het starten van het afbouwproces verzamelen de onderzoekers van het Erasmus MC patiëntgegevens aan de hand van drie vragenlijsten (kwaliteit van leven, activiteiten dagelijks leven en tevredenheid van de patiënt over de medicatie). Ook worden gegevens van de apotheek en uit het dossier verzameld.

Kan mijn huisartsenpraktijk deelnemen?

U kunt deelnemen indien u met één van de onderstaande HIS-en werkt: 

  • Bricks Huisartsen
  • ZorgDossier
  • MicroHis
  • Promedico-ASP

Het streven is om 20 praktijken te includeren. Bij het aanmelden kan er een selectie gemaakt worden, u ontvangt hier dan informatie over.

Hoeveel tijd gaat dit mij kosten?

Gedurende een jaar zal elke deelnemende patiënt naar schatting voor ongeveer zes controleafspraken bij u in de praktijk langs moeten komen. Over het gehele onderzoek bent u als arts per patiënt ongeveer 25 minuten kwijt. Voor de POH’er wordt die tijd geschat op 75 minuten. Wij vragen elk huisarts één of twee patiënten te includeren. Wilt u meer patiënten includeren? Overleg dit dan eerst met de onderzoekers. 

Wat krijg ik hier voor terug?

Bij deelname aan dit onderzoek, krijgt uw praktijk gedurende het onderzoek:

  • toegang tot NHGDoc.
  • een gratis training/presentatie over het afbouwen van antihypertensiva en belangrijke punten om rekening mee te houden. Ook worden er handleidingen met instructies voor het afbouwen van antihypertensiva en het omgaan met de klinische beslisregels voor u beschikbaar gesteld.
  • Een vergoeding van €200,- per patiënt. Aan het onderzoek mogen maximaal 40 patiënten deelnemen verdeeld over 20 praktijken, dus twee patiënten per praktijk.

 

Wilt u meer informatie of hebt u nog vragen?

Klik dan hier om contact met ons op te nemen.

 

Hartelijk dank voor uw aandacht,

Team DEBATE

Geïnteresseerd in deelname?

Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan dit onderzoek, vul dan het onderstaande aanmeldformulier in. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

UPDATE: Het aantal praktijken die wij willen includeren, hebben zich al aangemeld. Wilt u uw praktijk nog aanmelden, neem dan eerst contact op met de onderzoekers!

Aanmeldformulier onderzoek

Met welke Huisarts Informatie Systeem werkt u(w praktijk)? (verplicht keuze)

10 + 3 =