Patiëntinformatie

Op deze pagina vindt u in het kort informatie die belangrijk voor u kan zijn als patiënt. Mocht u meer informatie nodig hebben, of nog steeds met vragen zitten na het lezen van deze informatie, neem dan gerust contact met ons op door met uw muis hierop te klikken. Wij zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden. Bel voor dringende zaken die niet kunnen wachten uw huisarts.

Waarom deprescriben?

Er zijn verschillende redenen om te deprescriben. Zo kan het zijn dat een bloeddrukverlagend geneesmiddel niet meer veilig is voor u. In dat geval wegen de voordelen niet op tegen de nadelen van het gebruik van meerdere bloeddrukverlagende geneesmiddelen. De huisarts kiest er in dat geval voor om één of meerdere bloeddrukverlagende middelen af te bouwen. Dat gebeurt in goed overleg met u. Daarbij wordt uw bloeddruk regelmatig gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het afbouwen veilig gebeurt. Het doel is om bijwerkingen naar aanleiding van te veel bloeddrukverlagende geneesmiddelen te verminderen en daardoor de kwaliteit van uw leven te verhogen. 

Wanneer kan ik meedoen met dit onderzoek?

Wanneer u in aanmerking komt voor dit onderzoek, zal uw huisarts u daarvan op de hoogte brengen. Het is belangrijk om niet op eigen initiatief met medicatie te stoppen of te wijzigen! Voor uw eigen gezondheid is het belangrijk om het advies van uw huisarts op te volgen.

Om in aanmerking te komen voor dit onderzoek dient u aan de volgende criteria te voldoen:

– U bent ouder 75 jaar of ouder
– U gebruikt twee of meer bloeddrukverlagende geneesmiddelen
– U hebt last van bijwerkingen door deze geneesmiddelen

Wat komt er voor mij als patiënt bij kijken?

Als de huisarts u heeft gevraagd om aan het onderzoek mee te doen, krijgt u eerst een informatiebrief mee met uitleg over het onderzoek en wat het onderzoek inhoudt. U kunt deze informatiebrief op uw gemak doorlezen. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw huisarts of met een van de onderzoekers. Na ongeveer vijf dagen wordt contact met u gezocht door de onderzoekers.

Als u besluit om mee te doen, wordt u telefonisch uitgenodigd voor een afspraak. Bij deze afspraak meldt u zich in uw eigen huisartsenpraktijk, waar een drietal korte vragenlijsten met u worden doorgenomen. We vragen hiermee naar: 

  • De kwaliteit van uw leven,
  • tevredenheid over uw medicatie,
  • zelfstandigheid/dagelijkse activiteiten.

Het afnemen van de vragenlijsten duurt ongeveer een half uur. We verzamelen ook uw medicatiegebruik van de afgelopen zes maanden bij uw apotheek. En uit de gegevens van uw huisarts halen we een aantal andere zaken, zoals gewicht, lengte, leeftijd, geslacht, chronische ziektes waaraan u lijdt, het aantal ziekenhuisopnames in het afgelopen jaar, bloeddrukwaarden in het afgelopen jaar, bijwerkingen in het afgelopen jaar en uw opleiding. Soms zullen we dit ook nog bij u navragen.

Hierna zal de huisarts, in goed overleg met u, proberen om het aantal door u in te nemen bloeddrukverlagers te verminderen. Ook zal de huisarts uw bloeddruk en gezondheid regelmatig blijven meten om uw gezondheid goed te bewaken: de bloeddruk zal mogelijk iets hoger worden, maar mag ook weer niet te hoog worden. Hiervoor moet u dus waarschijnlijk iets vaker naar de huisarts voor controleafspraken dan u gewend bent. Deze huisartsbezoeken worden vergoed door uw zorgverzekering.

Na een jaar nodigt de huisarts u weer uit voor een afspraak. Hiervoor hoeft u zelf geen afspraak in te plannen. Tijdens deze afspraak worden de bovengenoemde vragenlijsten nogmaals met u doorgenomen. Dat doen we om deze gegevens te vergelijken met de eerste metingen. Dit neemt dan nogmaals ongeveer een half uur van uw tijd in beslag. Ook op dat moment verzamelen we weer de medicatiegegevens bij uw apotheek en de medische gegevens bij uw huisarts. Alle gegevens worden zo opgeslagen, dat ze niet direct tot uw persoon herleidbaar zijn.

Nogmaals in het kort:

– U krijgt een informatiebrief mee die u op uw gemak door kunt nemen.
– Twee keer in een jaar wordt er een interview bij u afgenomen aan de hand van drie vragenlijsten.
– Uw medische gegevens uit uw huisartsdossier en uw medicatiegegevens van van uw apotheek worden opgevraagd en verzameld.
– Om uw gezondheid goed te blijven controleren, bezoekt u gemiddeld vaker de huisarts.

Kan ik altijd stoppen wanneer ik deelneem aan het onderzoek?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Meedoen is vrijwillig.

Wanneer u besluit niet mee te doen, hoeft u niets te doen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook als het onderzoek al loopt. Als u niet wilt meedoen, wordt u (weer) op de gebruikelijke manier behandeld voor uw hoge bloeddruk. U hoeft niet aan te geven waarom u stopt.

De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek, tenzij u daar bezwaar tegen maakt.

Ik heb meer informatie nodig

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van de bovenstaande informatie, neem dan contact met ons op door hierop te klikken. Wij zullen uw vragen zo snel mogelijk proberen te beantwoorden.

 

Voor nu willen wij u hartelijk danken voor uw tijd,

Het onderzoeksteam